Κατευθυνσεις για την αναδειξη ενος μοντελου αξιοβιωτης αναπτυξης

Ο Συνδυασμός «ΑΝΑ.Σ.Α. για τη Σάμο» με σεβασμό στον πολίτη και στα καθημερινά του προβλήματα, σχεδιάζει δράσεις για μια τοπική αυτοδιοίκηση φιλική, αυτόνομη, με συγκεκριμένο σχέδιο και λειτουργικές δομές, που θα  επιτρέψουν να δώσουμε στον τόπο μας, τη θέση που του αξίζει. Προορισμός και σημείο αναφοράς για όλους, ώστε να καταστεί μοντέλο ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, στη βάση της ανάδειξης των Ιστορικών, Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων.

 • Αναθεώρηση Πολεοδομικού Σχεδίου όπου υπάρχει σχέδιο πόλεως, με στόχο:
 • Την αναμόρφωση και εξυγίανση του υφιστάμενου πολεοδομικού ιστού
 • Τη βελτίωση στην κατεύθυνση της πολεοδομικής συνεκτικότητας, των περιαστικών οικιστικών συστάδων και απόδοσης όρων τεχνικής επάρκειας υποδομών και δημοτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης.
 • Τις Οικιστικές επεκτάσεις του Σχεδίου, σε σύγχρονα φιλικά στο περιβάλλον πρότυπα.
 • Την προώθηση όλων εκείνων των συντελεστών που προάγουν τον αειφόρο τουρισμό και την ανάδειξη πολιτιστικών και πολεοδομικών δομών.

 

 • Αναμόρφωση/ βελτίωση/ ανάδειξη όψεων παραλιακών μετώπωντης  χερσαίας ζώνης.
 • Ενίσχυση της Ενεργειακής επάρκειας των Δημοτικών Ενοτήτων, με αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και εκσυγχρονισμό δομών φωτισμού.

 

 • Προώθηση πολιτικής «Πράσινων μετακινήσεων»: ευρύ δίκτυο πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, ηλεκτρικά και καινοτόμα μέσα Δημοτικής Συγκοινωνίας, δημιουργία περιμετρικών χώρων στάθμευσης, εγκαθίδρυση σύγχρονων σταθμών φόρτισης παροχής ενέργειας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθορισμός ενδοαστικών χώρων περιορισμένης ταχύτητος, ενίσχυση νοο-τροπίας και πρακτικών συνεπιβατισμού, ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα οφέλη των περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων κινητικότητας
 • Αναβάθμιση/ βελτίωση πολεοδομικού/ κυκλοφοριακού/ περιβαλλοντικού χαρακτήρα και υποδομών των περιμετρικών συνοικιών.
 • Διαχείριση του δασικού πλούτου και την επίλυση ιδιοκτησιακών προβλημάτων στις τοπικές κοινότητες. Ένα πράσινο νησί που το περιβάλλον θα αποτελεί θετικό πρόσημο στην τουριστική προβολή.

 

 • Δημιουργία Ιστορικών και Πολιτιστικών διαδρομών στην πόλη και αξόνων ανάδειξης της Ιστορικής Μνήμης & Πολιτισμού με το Πυθαγόρειο και τους Αρχαιολογικούς και Ιστορικούς Χώρους της ευρύτερης περιοχής.
 • Ένας Δήμος με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με στόχο την ανάδειξη του Πολιτισμού, την ενίσχυση του Αθλητισμού και την προώθηση της Παιδείας, με τη ανάπτυξη ενός πλέγματος διαδημοτικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών.
 • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων και προσέλευση επενδύσεων που συνάδουν με τις αναπτυξιακές προοπτικές του μοναδικού αυτού τόπου
 • Στήριξη της υφιστάμενης τοπικής επιχειρηματικότητας και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων με πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Βελτίωση και στήριξη του πρωτογενή τομέα, με τη ρύθμιση βοσκοτόπων, την ίδρυση και λειτουργία σφαγείου, την τυποποίηση – πιστοποίηση τοπικών προϊόντων με τη βοήθεια επιστημονικού προσωπικού και υποστήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
 • Έμφαση στην ενίσχυση των χωριών και διακριτή ταυτότητα της κάθε κοινότητας. Δυνατότητα των τοπικών συμβουλίων να προσδιορίζουν τις προτεραιότητες και να δοθεί σε κάθε Δημοτική Ενότητα και Κοινότητες τα εφόδια που χρειάζονται  για ν’ αναπτύξουν τις δικές τους, ιδιαίτερες δυνατότητες.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων και των προβλημάτων του προσφυγικού   μεταναστευτικού για το νησί μας, την ανατολική Σάμο και ιδιαίτερα την πόλη της Σάμου, με άμεσο απεγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες και τη δημιουργία μικρής κλειστής δομής προδιαγραφών – εκτός οικισμών- για την πρώτη υποδοχή των προσφύγων-μεταναστών.
 • Απόδοση στην Αυτοδιοίκηση του χώρου που καταλαμβάνει το σημερινό ΚΥΤ , άμεση ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ των εγκαταστάσεων του και εφαρμογή πολιτικής φύλαξης των θαλασσίων συνόρων μας.