ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΣΟΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Position: Υπ. Δημοτικος Συμβουλος

Μας αξίζει ένας καλύτερος Δήμος για να ζούμε, να περπατάμε, να αναπνέουμε. Ας ανεβάσουμε τον πήχυ, ας βάλουμε στη διοίκηση ανθρώπους εμπνευσμένους δίχως μικροκομματικά συμφέροντα. Ας εργαστούμε για το καλύτερο.
Ονομάζομαι Δέσποινα Σ. Τσολακάκη και είμαι 36 χρονών ( 21/02 /1983) , δημότης Σάμου και κατοικώ στην πόλη της Σάμου.  Ο πατέρας μου είναι ο Σταμάτιος Χ. Τσολακάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντής του Δήμου Σάμου και η μητέρα μου είναι  η Βάσω Σπαζοκοίλη Τσολακάκη ψυχολόγος του ΚΨΥ.  Είμαι μητέρα ενός παιδιού είκοσι (20) μηνών.

Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με Άριστα  ( 9.5 )  έχοντας λάβει δύο υποτροφίες και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Διοίκηση και Οικονομική Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υποτροφία για τις επιδόσεις της από το Ι.Κ.Υ.

Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

 

Επαγγελματική Εμπειρία

2015 -2017: Υπεύθυνη Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων και Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

2013- 2015: Στέλεχος του Μηχανισμού Υποστήριξης της  Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας. Λήψη κατευθύνσεων για την ανάπτυξη δράσεων σχετικά με τον τομέα της ψυχικής υγείας και διενέργεια διοικητικών – οικονομικών ελέγχων για την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κοινοτικής φροντίδας και διασύνδεσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

2012-2013: Υπεύθυνη στην εταιρεία Trek Consulting A.E για τον συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων των προγραμμάτων Κοινωνικής Οικονομίας – Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ).

2011 – 2012 Επιστημονική Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας – Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Υπεύθυνη για το συντονισμό ενεργειών που αφορά σε συγχωνεύσεις οργανισμών, με στόχο τη μείωση των δαπανών και την αναδιοργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Μέλος Ομάδας έργου του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» του Υπουργείου Παιδείας «Αναδιάρθρωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

2010-2011: Μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για ενέργειες προώθησης της πολιτισμικής κληρονομιάς σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανάδειξης του πολιτισμικού πλούτου μέσω δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2009-2010: Επιστημονικός Σύμβουλος – Στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» του Υπουργείου Εσωτερικών στη Μονάδα Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων για την  εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, ανάθεσης και τροποποίησης. Προετοιμασία προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και έλεγχος για την πληρότητα των προτάσεων τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.

2007-2009: Αναλυτής Ερευνητής Προγραμμάτων στον τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Αθηνων, MOBICS Ltd. Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές υπηρεσίες  με κύριες αρμοδιότητες τη σύνταξη οικονομικών προσφορών και δημιουργία Marketing Plan για παρουσίαση σε εταίρους του εξωτερικού, καθώς και σε εταιρείες του χώρου των τηλεπικοινωνιών.

 

Κοινωνική Δράση

Το  2010 ήμουν Τακτικό μέλος του Διοικητικού Επιμελητήριου Ελλάδος.

Τεχνικός Υπεύθυνος «Ψηφιακή Ελλάδα 2020» στην ομάδα «Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία»  για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ψηφιακή πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον

Μέλος στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που δημιούργησε η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) για την βραχυχρόνια υποστήριξη έργων Φορέων Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (Ειδικών Υπηρεσιών, Δικαιούχων / Φορέων υλοποίησης κ.α.)

Έχω συμμετοχές σε Επιστημονικά Συνέδρια καθώς και εισηγήσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.